Φωτογραφία από την εκδρομή του συλλόγου των Καρδαριτσιωτών, 1952

Φωτογραφία από την εκδρομή του συλλόγου των Καρδαριτσιωτών, Πεντέλη 1952


Διακρίνονται οι κάτωθι:
Α. ΣΟΦΙΑ συζ. Ν.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Β. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΧΙΟΝΙΑ συζ. ΑΡΙΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΔΟΥΡΙΔΑΣ (ΝΤΙΛΗΣ)
Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΥΡΟΣ
Ζ. ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η. ΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ
Ι. ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔ. ΔΟΥΡΙΔΑ